MERI
Lyhyt mutta samalla kiehtovan monisisältöinen sana. Meri peittää kaksi kolmannesta maapallon pinnasta, se erottaa ja yhdistää. Merien takaa löysivät löytöretkeilijät uusia mantereita. Merien yli on käyty kauppaa ammoisista ajoista alkaen. Tänään kulkee valtaosa maailmankaupasta meriteitä pitkin. Meri tarjoaa työmaan merenkulun ammattilaisille. Sen uumenista ammentavat kalastajat saaliinsa, ja sen aavoilla tyydyttävät huviveneilijät kaukokaipuutaan. Meri on kiinnostanut ihmistä kautta aikojen.


LAIVAT
Vuosituhansien ajan ihmiset ovat rakentaneet aluksia: kanootteja, veneitä ja laivoja. Kauan voimanlähteenä palveli tuuli, sitten höyry ja myöhemmin moottori. Laivanrakennus on seurannut eri aikojen teknistä kehitystä ja tuottanut tarkoituksenmukaisia liikennevälineitä. Laivanrakennus on tarjonnut työtä merenrantojen asukkaille, kasvattanut taitavia tekijöitä.


HISTORIA
Meri, laivat ja merenkulkija ovat olleet tärkeä osa Euroopan ja koko maailman historiaa. Meritiet loivat pohjan eri maanosien väliselle kaukokaupalle, aloittivat kehityksen kohti nykyistä globaalia taloutta. Myös meidän maamme historiassa merelliset yhteydet ovat olleet tärkeitä: oman Itämeremme välityksellä Suomi liittyi osaksi Eurooppaa, meren yli ovat kulkeneet niin kauppatavarat kuin kulttuurivaikutteet. Meri on toiminut sekä taloudellisen kilpailun että sodankäynnin näyttämönä, se on monin eri tavoin vaikuttanut rannikoilla eläneiden ihmisten kohtaloihin.

Kiinnostavatko Sinua edellä esitellyt aihepiirit? Haluaisitko tietää lisää merestä, laivoista ja merihistoriasta?