Historia

Yhdistyksen edeltäjä Suomen Merimuseoyhdistys ry - Föreningen Finlands Sjöfartsmuseum r.f. perustettiin 1963 keräämään yhteen Helsinkiin suunnitellusta merimuseosta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Museohankkeen toteuttamista ajavan toiminnan ohella yhdistys avusti museon kokoelmien kartuttamista sekä meriarkeologisia tutkimuksia. Toiminnan alkaessa vuonna 1964 yhdistyksessä oli 174 jäsentä, seuraavana vuonna jo 356.

Yhdistys osallistui aktiivisesti myös muiden merenkulun historiaan liittyvien projektien tukemiseen. Näistä tunnetuin oli Saimaasta 1971 nostetun purjehöyrylaiva Salaman tutkiminen ja kunnostaminen yhdessä Saimaan purjehdusmuseoyhdistys ry:n kanssa.

Kun yhdistyksen toiminnan varsinainen päämäärä, Suomen merimuseo, toteutui vuonna 1972 Museoviraston ja sen merihistorian toimiston voimin, päätettiin yhdistyksen toimintaa laajentaa muillekin merihistorian alueille. Keväällä 1975 yhdistys otti uudeksi nimekseen Suomen Merihistoriallinen Yhdistys ry. Sen tarkoitukseksi vahvistettiin:

  • toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteena,
  • vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä,
  • harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta, museotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä.

Puheenjohtajat
Kontra-amiraali Svante Sundman 1964 - 1967
Vara-amiraali Oiva Koivisto 1968 - 1971
Toimitusjohtaja Aatos Erkko 1972 - 1973
Filosofian tohtori Nils Cleve 1974 - 1975
Filosofian maisteri Pertti Koistinen 1976 - 1978
Kontra-amiraali Jorma Haapkylä 1979 - 1995
Kommodori Raimo Tiilikainen 1996 -2002
Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio 2003-2011
Dosentti Tapio Bergholm 2012-


Lisätietoja yhdistyksen historiasta

Toiminta

Yhdistyksen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit 1964 -

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksien yhteydessä pidettyjä esitelmiä