Yhdistys

Suomen merihistoriallinen yhdistys on vuonna 1963 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää merihistorian tietämystä sekä ylläpitää merihistoriallista harrastustoimintaa. Yhdistys toimii pääosin Helsingissä, mutta järjestää matkoja ja tapahtumia myös muualla Suomessa. Yhdistykseen kuuluu n. 200 jäsentä. Yhdistys kuuluu Suomen tieteellisten seurojen valtuuskuntaan.


Toiminta

Suomen merihistoriallinen yhdistys järjestää 2-3 kertaa vuodessa esitelmätilaisuuden, jossa alan asiantuntijat kertovat tutkimuksistaan tai ajankohtaisista merihistoriallisista aiheista. Vuosittain on myös järjestetty yksi kotimaan matka ja mahdollisuuksien mukaan yksi ulkomaan matka. Yhdistyksen yhteistyötahoja ovat mm. merihistorialliset yhdistykset ja seurat Suomessa, merimuseot sekä Suomen meriarkeologinen seura. Myös ulkomaan kontakteja pidetään yllä tarpeen mukaan.

Suomen merihistoriallinen yhdistys on julkaissut 1970-luvun alusta alkaen yhdessä Suomen merimuseon kanssa merihistoriallista Nautica Fennica- vuosikirjaa. Julkaisusarja on ilmestynyt vuosittain sisältäen merihistoriallisia ja meriarkeologisia tieteellisiä artikkeleita. Useat kirjoitukset ovat olleet Suomen merihistoriallisen yhdistyksen jäsenten kirjoittamia. Yhdistyksellä on myös toimitusvastuu toisena teoksen toimittajana. Vuodesta 2001 Nautica Fennica ilmestyy laajennettuna versiona joka toinen vuosi.

Jäsenmaksun maksaneet yhdistyksen jäsenet saavat Nautica Fennica -vuosikirjan jäsenetuna. Yhdistyksellä on myynnissä aikaisempien vuosien Nautica Fennica -numeroita edulliseen hintaan. Yhdistys myy myös meriaiheisia tabletteja ja rintamerkkejä.

Yhdistyksen perinteenä on ollut osallistua alan seminaarien järjestämiseen eri yhteystyötahojen kanssa. Koska merihistoriaa käsitteleviä seminaareja on Suomessa 2000-luvulle tultaessa järjestetty vähenevässä määrin, päätti yhdistys aloittaa uuden seminaarisarjan. Huhtikuussa 2001 ensimmäistä kertaa pidetyt Merihistorian päivät järjestettiin Helsingissä yhteistyössä Suomen Meriarkeologisen Seuran, Suomen merimuseon ja Helsingin yliopiston merihistorian opintokokonaisuuden kanssa. Jatkossa Merihistorian päivät järjestetään joka toinen vuosi eri merimuseokaupungeissa Suomessa.

Suomen merihistoriallinen yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa jäsentiedotteen, jossa on ajankohtaisia uutisia. Yhdistyksen tiedottaja pitää sähköistä ajankohtaisten asioiden tiedotuslistaa.


Hallitus

Suomen merihistoriallisen yhdistyksen hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä, jotka kukin valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on edustettuna eri merihistoriaa ja merellistä kulttuuria edustavia tahoja ympäri Suomea. Puheenjohtajana on vuodesta 2012 alkaen toiminut SAK:n erikoistutkija ja Helsingin yliopiston dosentti Tapio Bergholm.

Suomen merihistoriallisen yhdistyksen hallitus 2017.

Hallituksen pöytäkirjat.


Liittyminen

Suomen merihistorialliseen yhdistykseen ovat tervetulleita kaikki merihistoriasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 30 euroa henkilöjäseniltä. Yhdistykseen otetaan myös yritysjäseniä, joilta jäsenmaksu on 60 euroa.

Voit liittyä yhdistykseen lähettämällä sähköpostia jäsensihteeri Miia-Leena Tiilille osoitteeseen miia-leena.tiili (at) museomilitaria.fi.

Voit liittyä yhdistykseen myös täyttämällä oheisen kaavakkeen (koekäytössä).

Liittymiskaavake